Velkommen til Kongsberg MX

Klubbengrenen MX (en gren i NMK Kongsberg) har drevet i mange år (klubben ble stiftet 21. mai 1928), og vi jobber kontinuerlig med å forbedre anlegget vårt på Basserudåsen.Anlegget vårt

image

NMK Kongsberg Motocross (MX) er en del av NMK Kongsberg. Aktiviteten i MX-gruppen har vært noe varierende opp gjennom årene, men de siste årene har aktiviteten tatt seg opp betraktelig. Vi har i dag om lag 450 medlemmer hvorav ca 100 er aktivt kjørende medlemmer, som fordeler seg fra godt voksne og barn helt ned til 5 års alderen. Siden 2001 har vi drevet med barnecross, som er fra det året man fyller 5 år. Dette har også gitt en bra tilvekst til klubben. Anlegget vårt på Basserudåsen innehar 2 baner for motocross.

  1. Stor bane (for 85 ccm og oppover)
  2. Liten bane (inntil 85 ccm)

I 2011 og i 2012 har det blitt gjort enorme utbedringer av anlegget. Dette gjøres i hovedsak ved hjelp av dugnad. Men bygging av motorsportanlegg krever mye maskintimer også. Mannekraft er ikke nok. Vi vil i den sammenheng takke Barlindhaug Maskindrift AS (Ole Barlindhaug) for den kjempeinnsatsen som han har gjort for at banen er slik den er i dag. Uten hans enorme bidrag og stå-på-vilje ville ikke banen vært så bra. Utbedringene på den store banen gjør at banen forhåpentligvis på sikt blir godkjent for kjøring av NM-runder, noe som vil gi oss en bedre synlighet og forhåpentligvis en økende rekruttering. Vi er ikke helt i mål enda, da vi fortsatt trenger å få oss en godkjent startgrind. Dette er en av mange ting vi trenger penger til i inneværende år. Som man forstår er det å bygge motocrossbaner en krevende og ikke minst pengekrevende oppgave. Vi er derfor avhengig av alle de midlene og hjelpende hendene vi kan få i vårt arbeid med å bygge opp en klubbgren med lange tradisjoner i Kongsberg. 2011 var en bra sesong for oss, med mange medlemmer og mye kjøring på Basserudåsen. I tillegg til våre egne medlemmer kommer det også tilreisende som ønsker å benytte våre baner. Dette viser at vi er synlige og har fasiliteter som andre også ønsker å benytte. Vi hadde flere vellykkede arrangementer som gav oss et lite overskudd som igjen gir oss muligheten til å kjøpe etterlengtet utstyr.

Klubbhus Klubbhus Tribuner

Bygging av sikkerhetsgjerde Startslette under bygging Banetrase Banetrase Startslette under bygging Sikkerhetsgjerde i sving Utsikt over storebanen Dugnad