Bilder fra kjøring og løp på Basserudåsen
Cross Camp 2012 med Øystein og Jason (5. - 6. mai)